Voorwaarden - Force Wheelz

Ik sta voor 100% achter de producten en de diensten die ik lever, omdat deze met zorg en toewijding tot stand komen. Daarom is het belangrijk een aantal zaken vooraf te weten.

1a. Garanties

Op naven en velgen is een fabrieksgarantie van toepassing.

Op de bouwkwaliteit geef ik ook garantie. Ik besteed zeer veel tijd aan het toepassen van verschillende technieken tijdens het bouwen van mijn wielen om tot een goed, sterk en betrouwbare product te komen. Deze inspanningen zorgen ervoor dat mijn wielen van de hoogste kwaliteit zijn. Ik hanteer normaal gezien de volgende toleranties.

Laterale slag: +/- 0.2mm.

Radiale slag: +/- 0.3mm.

Individuele spaakspanning: binnen 10% van het gemiddelde.

Dat laatste, in combinatie met de juiste hoogte van de spanning, zorgt ervoor dat een wiel betrouwbaar is en blijft, en voorkomt slagen, loskomende nippels en spaakbreuk. Mocht een spaak onverhoopt toch breken zal deze kosteloos* worden vervangen. Dit geldt voor levenslang. Voor een kapotte nippel geldt 1 jaar. Voorwaarde is dat het gewichtslimiet (indien van toepassing) van de wielen niet wordt overschreden, de wielen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn (bijvoorbeeld niet je super lichte XC set gebruiken voor downhill) en de schade niet veroorzaakt is door een ongeluk of andere invloeden van buitenaf. De wielen zijn gemaakt op basis van maatwerk en zijn gemaakt naar de specificaties van de oorspronkelijke eigenaar (denk aan gewicht, gebruiksgebied enzovoort) en daarom zijn deze “bouwgaranties” uitsluitend geldig voor de oorspronkelijke eigenaar en zijn derhalve niet overdraagbaar!

Mochten de wielen, in een zeer zeldzame geval, binnen voorzienbare tijd slagen of losse spaken vertonen, neem dan contact op en we zullen dit samen bespreken en oplossen. Wielen zijn en blijven gebruiksvoorwerpen, die af en toe flink te lijden hebben. Daarom maak ik mijn wielen op de manieren waarop ik ze maak: sterk, strak, degelijk en betrouwbaar!

Op lagers, velgstickers, poedercoating op spaken en nippels, (binnen)banden, tubes, tubeless materialen en geleverde diensten met betrekking tot tubeless of tubes zit geen garantie.

* Voor alle gevallen geldt dat eventuele verzendkosten altijd voor rekening van de klant zijn. Hierop zijn geen uitzonderingen.

1b. Crash Replacement

Een ongeluk zit in een klein hoekje en een valpartij is soms onvermijdelijk. Mocht je binnen twee jaar na aanschaf van je wielen een valpartij/ongeluk hebben waarbij het noodzakelijk is je velg(en) te vervangen, krijg je op de velgen, spaken en nippels 20% korting. Crash Replacement is alleen geldig voor wielen met carbon velgen.

Voorwaarden voor deze korting zijn:
* Het kapotte moet wiel in zijn geheel naar mij wordt gestuurd/gebracht voor inspectie (Een losse naaf opsturen en/of een foto van het kapotte wiel is niet voldoende!);
* Het kapotte wiel wordt verzonden inclusief factuur of bewijs van overschrijving;
* Het moet uiteraard een wiel zijn die ik voor jou heb gebouwd (Crash Replacement is dus niet overdraagbaar bij verkoop);
* Dit geldt alleen voor wielen waarbij het noodzakelijk is dat de velgen vervangen worden omdat deze onherstelbaar zijn beschadigd. Dit is ten alle tijde ter beoordeling van Force Wheelz.
* Het vervangen is met gelijkwaardige onderdelen. Indien je een andere type velg of spaak wilt, is dit ook mogelijk maar er is geen korting op het verschil in prijs.

2. Levertijd en levering

Wielen kunnen afgehaald worden, of indien nodig, verzonden. De kosten hiervan zijn vermeld bij het hoofdstuk “Verzenden”. De levertijd van de wielen kan variëren, afhankelijk van eigen voorraad en voorraad bij verschillende leveranciers. Ik streef er altijd na om de wielen binnen 2 á 3 weken te leveren. Bij het bestellen van de wielen zal een verwachtte levertijd gegeven worden. Dit is een richttijd. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden en Force Wheelz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel geleden schade als gevolg van het overschrijden van de levertijd.

3. Betaling

Betalingen voor wielen dienen vooraf volledig voldaan te worden, aan de hand van informatie op de offerte/factuur. Pas na het ontvangen van een volledige betaling zal er overgegaan worden tot eventueel bestellen van onderdelen c.q. aanvangen van werkzaamheden. Nadat een wielset is betaald zal deze ook gemaakt en geleverd worden. Indien een klant na betaling, en vóór levering, restitutie verlangt, en dus afziet van de aankoop, zal er geen levering plaatsvinden en zal het totale bedrag gerestitueerd worden, minus evt gemaakte kosten. Zodra er begonnen wordt met het bouwen van de wielen, vindt er geen restitutie plaats.

Betalingen voor frames en/of fietsen kennen een aanbetaling van 50%, en overige bij levering.

4a. Eigen onderdelen leveren

Het is bij Force Wheelz mogelijk bepaalde onderdelen een “tweede leven” te geven, en opnieuw te gebruiken in een nieuw te maken wielset. Indien in goede staat, kunnen zowat alle naven hergebruikt worden, en in bepaalde gevallen ook sommige velgen. Spaken en nippels hergebruik ik nooit. Uiteraard geeft Force Wheelz geen garantie op onderdelen die niet door Force Wheelz geleverd zijn. Aub de wielen schoon aanleveren, en indien mogelijk ook ontdaan van alle andere onderdelen die niet voor de bouw nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan snelsluiters, cassettes, remschijven, (binnen)banden, velglinten en tubes

4b. Eigen carbon velgen

Indien het een velg is van een type die ik niet ken, of waarvan niet duidelijk is wat de maximale spaakspanning moet zijn, dient de klant deze informatie in te winnen bij de fabrikant. Indien dit niet gebeurt, worden de wielen gespannen met een spanning van 1000N (radiaal voorwiel), 1100N (gekruisd voorwiel), en 1200N (achterwiel drive-side). Zowat alle carbon velgen zijn geschikt om minstens deze waarden aan te kunnen. Force Wheelz is in geen geval verantwoordelijk voor schade e.d. aan eigen geleverde onderdelen tijdens het bouwen van de wielen.

5. Reparatie / Herstelwerkzaamheden / Herspannen

Naast het bouwen van nieuwe wielen verricht ik ook bepaalde werkzaamheden op bestaande wielen. Aub de wielen schoon aanleveren, en indien mogelijk ook ontdaan van alle andere onderdelen die niet voor de bouw nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan snelsluiters, cassettes, remschijven, (binnen)banden, velglinten, tubes…. Er zijn twee uitzonderingen hierop:

* Een tube mag op de velg blijven indien er geen spaken/nippels vervangen moeten worden. (in het geval van “interne nippels” moet de tube altijd verwijderd worden).

* Een buitenband, voorzien van een werkende tubeless systeem (bv met latex sealant) mag gemonteerd blijven, indien er geen spaken en/of nippels vervangen moeten worden.

Voor aanvang van de werkzaamheden overleg ik eerst altijd wat er moet gebeuren en ik geef een richtprijs. Indien deze hoger dreigt uit te vallen, door welke reden dan ook, zal ik indien mogelijk de werkzaamheden staken en eerst overleggen hoe verder te gaan.

6. Gewichten

Op deze website, of in onderling corrospondentie, kunnen gewichten van onderdelen of wielen gegeven. Deze zijn afkomstig van verschillende bronnen, zoals fabrikanten, andere websites, lectuur, fora of eigen gegevens. Dit zijn ten alle tijde “+/-” gewichten en er kunnen geen rechten hieraan ontleend worden.

7. Disclaimer

Force Wheelz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welk vorm dan ook, geleden tijdens het gebruik van de door Force Wheelz geleverde producten. Door het betalen van wielen, onderdelen en/of diensten geeft de klant aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, geeft aan ze begrepen te hebben en gaat er zodanig hiermee akkoord.

8. Klantgegevens

Om zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn voor mijn klanten kunnen zowel telefoonnummer als NAW gegevens opgeslagen worden. Indien dit niet gewenst is kan dit aan Force Wheelz kenbaar gemaakt worden en zullen de gegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

9. Spaken en nippels

Voor al mijn wielen gebruik ik uitsluitend Sapim en DT Swiss spaken en nippels. De kwaliteit hiervan is uitmuntend en er is naar mijn mening geen betere. Indien er bijvoorbeeld Sapim wordt geoffereerd en er op het moment van bouwen uitsluitend de DT Swiss tegenhanger van deze spaak voorradig is, of anders om, dan zullen de wielen hiermee gebouwd worden.

Sapim heeft o.a. de Race, Laser en CX Ray met als DT Swiss tegenhanger de Competition, Revolution en de Aerolite respectievelijk. 

 

10. Tot slot

Je moet zo’n pagina op je site hebben om ergens op terug te vallen indien er een zakelijk conflict ontstaat. Ik heb gelukkig zo goed als geen ervaring met klachten, garanties o.i.d. Dit heeft voornamelijk twee redenen: ten eerste omdat de wielen die ik lever met uiterst zorg en aandacht gemaakt worden, en ten tweede besteed ik veel tijd aan mijn klanten vooraf te voorzien van een zo goed en degelijk mogelijk advies. Mocht er in het zeldzame geval toch een probleem zijn… neem gerust contact op!

Ryk Venema, Force Wheelz

Stel je vraag: